Hva er kattens lungeorm?

Fredag 28 April 2017

Kattens lungeorm (Aelurostrongylus abstrusus) er en parasitt som lever i lungene hos smittede katter, og kan gi alt fra ingen til svært alvorlige symptomer fra luftveiene, i tillegg til mer diffuse symptomer.

Den finnes i store deler av verden, også i Norge, men her påvises den hovedsaklig på Vestlandet. Parasitten har tidligere vært ukjent i mange land, men i de senere årene har den fått stadig mer oppmerksomhet. To nyere prevalensstudier fra Danmark, viste en forekomst på 15,6 % (Olsen et al, 20151)) og 0-31 % (Hansen et al, 20162)). Kattens lungeorm er også påvist ved en håndfull tilfeller i Sverige de siste par årene, i Skåne og på vestkysten (se her).

Voksne lungeorm lever i lungevevet i tilknytning til de små luftveiene hos katten. Her legger de egg som inneholder larver. Når eggene klekkes, passerer larvene opp gjennom luftrøret, svelges og skilles ut i avføringen. Larvene tas opp av snegler, som fungerer som mellomverter, og her utvikles larvene til smittsomme larvestadier.

Katter blir smittet hvis de får i seg snegler eller snegleslim med smittsomme larvestadier, eller mer vanlig, gjennom byttedyr som selv har spist snegler, som f.eks. gnagere, krypdyr, frosker og fugler.

Larvene vandrer så til lungene, hvor de utvikler seg til voksne orm.

Her kan du se en video om kattens lungeorm (engelsk versjon)

kattens lungeorm

Hvilke katter kan smittes?

Alle katter uavhengig av alder, kjønn, rase og levemåte kan smittes med kattens lungeorm, men gode jegere som tilbringer mye tid utendørs har en klart høyere risiko for å bli smittet. Unge katter med et umodent immunforsvar og voksne og eldre katter med bedre jaktegenskaper og gjentatt smitteeksponering har også en høyere risiko. Innekatter uten tilgang til byttedyr har svært lav risiko for å bli smittet.

Symptomer på lungeorminfeksjon

Voksne ormer, egg og vandrende larver gir en betennelsesreaksjon hos smittede katter. Kliniske symptomer avhenger av antall orm, helsestatus, alder og immunresponsen til katten. Mange katter viser ikke symptomer, mens andre viser milde symptomer, og noen alvorlige symptomer, inkludert enkelte tilfeller av dødelig lungebetennelse. Unge og eldre katter, samt svekkede individer, har en større risiko for å utvikle mer alvorlige symptomer, enn det voksne og ellers friske katter har.

De vanligste symptomene er:

  • Hoste
  • Hvesing
  • Nysing
  • Utflod fra nesen
  • Tung og rask pust
  • Forstørrede lymfeknuter
  • Trøtthet
  • Vekttap

Symptomene kan være vanskelig å oppdage i en tidlig fase, fordi mange katter holder seg i ro innendørs, og symptomene vil derfor ikke være like fremtredende. Symptomene kan lett forveksles med andre sykdommer, som astma og lungebetennelse.

Det er også sett tilfeller av plutselig narkosedød hos smittede katter, så i endemiske områder kan det være aktuelt å teste de mest utsatte kattene for lungeorm før de gjennomgår kirurgiske inngrep som krever narkose.

Kattene smittes på den tiden av året når sneglene er aktive, men symptomene kan opptre langt senere, ettersom skaden på lungevevet gradvis blir verre. Mange katter viser symptomer først utpå senvinteren eller tidlig vår, og da er ikke nødvendigvis parasitter det første man tenker på!

katt

Hvordan sprer kattens lungeorm seg

Både snegler og byttedyr som gnagere, frosker og fugler, er viktige for spredningen av kattens lungeorm. Parasitten kan ikke smitte direkte fra katt til katt, men smittede katter sprer parasitten i miljøet, og kan på den måten smitte andre katter gjennom inntak av byttedyr. Smittede katter kan spre larver i miljøet i opptil 2 år etter smitte. Forekomsten av parasitten vil ofte være høyere i områder med stor bestand av løskatter.

Kattens lungeorm kan også spre seg til andre områder dersom en smittet katt reiser eller flytter til en annen kant av landet. Man bør være ekstra oppmerksom dersom man reiser med katten sin til et område med kjent forekomst av lungeorm, og spesielt hvis katten i etterkant utvikler symptomer fra luftveiene.

Diagnose

Funn av lungeormlarver (L1) i kattens avføring, gir en sikker diagnose. Baermann metoden regnes som gullstandard i diagnostikken av kattens lungeorm. Det er anbefalt å analysere en samleprøve fra tre påfølgende dager, ettersom utskillelsen av larver ikke er konstant. Det tar ca. 6-8 uker fra infeksjon til katten begynner å skille ut larver i avføringen.

Her kan du se en video hvor veterinær Hilde Røssland demonstrerer Baermann metoden.

Og her kan du laste ned en Baermann protokoll for diagnostikk av fransk hjerteorm, men teknikken er i all hovedsak den samme.

I tillegg vil det ofte være aktuelt med røntgenundersøkelse av thorax. Forandringer på røntgen er ikke patognomoniske for lungeorminfeksjon, men tidlig i forløpet kan man se et alveolært lungemønster, fulgt av et bronkialt og interstitielt lungemønster, fortykkede bronkialvegger og økt interstitiell tetthet. Forandringene avhenger av ormebyrde og varigheten av infeksjonen.

En hematologisk undersøkelse kan vise varierende grad av eosinofili, og andre mer uspesifikke forandringer.

Differensialdiagnoser kan være bakterielle, virale og mykotiske infeksjoner i luftveiene, andre parasittære infeksjoner som f.eks. toxoplasmose, astma, fremmedlegemer i luftveiene og lungekreft.

Behandling

I milde og moderate tilfeller, vil som regel behandling med et godkjent veterinærpreparat gjøre katten helt frisk igjen, samt stoppe utskillelsen av larver.

For veterinærer og veterinærstudenter, se her for dosering med et praktisk spot-on preparat.

Tilleggsbehandling kan ofte være nødvendig i mer alvorlige tilfeller.

Forebygging

Den eneste effektive måten å forebygge kattens lungeorm, ville være å holde katten innendørs, men i de fleste tilfeller vil ikke dette være aktuelt av dyrevernmessige årsaker. Å plukke opp etter katten når den gjør fra seg ute, vil kunne begrense spredningen til omgivelsene, men er sjeldent mulig å gjennomføre i praksis.

Risiko for hunder og mennesker

Hunder kan bli smittet av andre typer lungeorm, bl.a. fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) og revens lungeorm (Crenosoma vulpis), se hundesiden. Kattens lungeorm smitter ikke til mennesker.

Har du spørsmål om kattens lungeorm?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om kattens lungeorm.

 

Eirin Eikeland, Veterinær og salgsrepresentant Bayer Animal Health,

E-post: eirin.eikeland@bayer.com

Tlf: 476 00 976

 

Ingrid Heijdenberg, Veterinær og Territory Manager Norway, Bayer Animal Health

E-post: ingrid.heijdenberg@bayer.com

Tlf: 950 70 681

 

1) Occurrence of Aelurostrongylus abstrusus (Railliet, 1898) in Danish cats: A modified lung digestion method for isolating adult worms, Olsen et al, 2015, Veterinary Parasitology (210), 32–39

2) Occurrence and Clinical Significance of Aelurostrongylus Abstrusus and Other Endoparasites in Danish Cats, Hansen et al., 2016, Vet Parasitol 234, 31-39.

×

Share this page on