Hvor vanlig er kattens lungeorm i Bergen og omegn?

Fredag 28 April 2017

Veterinærer i Bergen har lenge vært klar over at kattens lungeorm finnes i området. Det er en lokal ”sannhet”, som aldri har vært undersøkt nærmere, før nå!

Veterinær Hilde Røssland, ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord, har lenge interessert seg for denne parasitten og har nå startet en prevalensstudie i samarbeid med Bayer Animal Health, som skal omfatte 100 katter i Bergen og omegn. Målet er å samle inn og analysere prøver fra 100 katter innledningsvis; 50 hittekatter og 50 privateide utekatter.

I denne pilotstudien analyseres prøver fra katter med symptomer, uavhengig av alder. Det innebærer i praksis katter med hoste og/eller dyspné, som er de vanligste symptomene. Andre symptomer er tachypné og forstørrede mandibulære lymfeknuter.

kattens lungeorm

Inntil nylig har kattens lungeorm vært ganske ukjent, men i de senere årene har den fått stadig mer oppmerksomhet. En studie fra Tyskland viste en forekomst av nærmere 7 % hos utekatter med symptomer (Barutzki & Schaper, 2013). En ny dansk undersøkelse med hovedsaklig villkatter viste lokale prevalenser mellom 0 og 31 %, samt at kattunger yngre enn 12 uker var overrepresenterte (Hansen et al, 2016). Sverige har også hatt en håndfull tilfeller de siste par årene, i Skåne og på vestkysten (se her).

Det som er ekstra spennende med denne studien er at alle som er interesserte kan følge den på Facebook. Regelmessige innlegg kommer til å legges ut på klinikkens egen Facebookside og i den lukkede veterinærgruppen ”Bayer Vet-Content NO”. Send oss gjerne en medlemsforespørsel hvis du ikke allerede er medlem. Dere kommer til å få følge Hilde og hennes pasienter, se filmklipp av pasienter, bilder og på andre måter følge veien fra klinikk til resultat til vitenskapelig artikkel.

Alle positive funn sendes for verifisering til Veterinærinstituttet, som også sparer larver for videre forskning.

 

Kanskje du som leser dette kjenner at du vil lete etter kattens lungeorm du også? Se mer her!

katt, lungeorm

Ønsker du å fordype deg i denne spennende parasitten kan du lese mer her.

Nå holder vi tomlene for Hilde og for mange spennende tilfeller!

 

Meld din interesse ved å kontakte veterinær Hilde Røssland

Spesialist i sykdommer hos hund og katt v/ AniCura Dyresykehuset Bergen Nord

E-post: hilde.rossland@anicura.no

Tlf: 555 35 220/918 01 657

 

Før øvrige henvendelser, kontakt:

Marianne Aabech,

Veterinær og salgsrepresentant Bayer Animal Health,

E-post: marianne.aabech@bayer.com

Tlf: 993 20 992

 

Ingrid Heijdenberg

Veterinær og Territory Manager Norway, Bayer Animal Health

E-post: ingrid.heijdenberg@bayer.com

Tlf: 950 70 681

×

Share this page on