Norsk veterinær og småbarnsmor er en helt i Kambodsja

Mandag 14 November 2016

Charlotte Søyland driver til daglig Nesodden Dyreklinikk, men Bayer Animal Health kom i kontakt med Charlotte på grunn av hennes engasjement i minerydding i Kambodsja gjennom Norsk Folkehjelp.

”Disse hundene gjør verden bedre. De hjelper å klarere et land for klasebomber og miner, som har drept og lemlestet uskyldige mennesker i over 50 år. De bærer freden”, sier Charlotte Søyland.

Sammen med sin mann er Charlotte Søyland personlig ansvarlig for å ha avlet opp nesten 100 av verdens beste minehunder, som igjen er foreldre til det mangedoble. Charlotte bidrar til å redde liv hver dag. ”Miner og klasebomber er det styggeste mennesker har oppfunnet og satt i system”, sier Charlotte Søyland.

Kambodsja, minerydding
Utilgjengelige områder i over 50 år

Charlotte tok kontakt med Bayer Animal Health rett før en av hennes mange turer til Kambodsja. Hundene måtte beskyttes bedre mot flått, lopper, lus og parasitter. God helse og ernæring er det viktigste for at minehundene skal kunne fungere optimalt.

Charlotte Søyland har brukt mye tid på å bygge opp veterinærtjenester, lære opp veterinærer i treningssentrene og på location. Med få ressurser og stor fattigdom er det utfordrende og langt fra norsk standard.

”Hvis vi gjennom gode veterinærtjenester og ernæring kan få disse hundene til å være i funksjon i 2 år til, har det stor betydning for jobben som gjøres”.

”Vi sender verdens beste minehunder inn i områder der det ikke har vært mennesker på 50 år. Det er avgjørende å gi dem så god beskyttelse som mulig. Hundene sendes inn først, markerer og så kommer minerydderne og destruerer”.

Kambodsja, minehund, minerydding
Trenes til det umulige

Minehundene, i rasen Malonois – belgisk fårehund, er i arbeid fra de er 2,5 år til 10 år og den svært profesjonelle opptreningen koster ca 250 000 kroner per minehund.

”Hundene trenes opp til å gjøre det umulige. De skal kunne markere mange forskjellige type stoffer, og må kunne lukte de minste molekyler. I tillegg må de transporteres til helt nye kontinenter, med nye lukter, og raskt være i funksjon.”

Kambodsja, minerydding
Kvinnelige mineryddere

Mineryddingen foregår 8 timer om dagen i 35 varmegrader og 80-90 % luftfuktighet.  Minerydderne er i hovedsak kvinner, og de bærer tungt utstyr i varmen.

Å bruke kvinner  er en helt bevisst strategi fra Norsk Folkehjelps side, fordi Kambodsja er et svært mannsdominert samfunn. Det gir disse kvinnene en sterkere posisjon i sine lokalsamfunn, i tillegg til å bidra til store ringvirkninger i form av skole og bedre levekår for deres barn.

Fakta:

  • Det ble sluppet flere klasebomber over Kambodsja i Vietnamkrigen enn noe sted under Andre Verdenskrig. Bombene har ligget i 50 år og er like farlige i dag.
  • Siden 70-tallet har over 70 000 kambodsjanere blitt drept eller lemlestet av klasebomber og miner. Antallet som drepes er redusert fra 3000 i året i 2002 til 180 i året i dag.
  • Fra 2001-2013 klarerte norske minehunder 78 millioner kvadratmeter, som tilsvarer 7223 fotballbaner.
  • Et hundeteam på to minehunder er like effektivt som 100 mennesker. En minehund kan klarere 400-800 kvadratmeter hver dag.
  • Det har aldri vært et eneste uhell med minehund.
  • Alle minehunder, uansett hvor de er i verden, får norske kommandoer.
  • I dag arbeider rundt 65 minehunder i Kambodsja.
  • Det vil ta 10-15 år før Kambodsja er helt klarert, og det ligger fortsatt 3-5 millioner eksplosiver igjen.
  • Norsk Folkehjelp opererer på flere kontinenter. Nå er ryddingen i gang i Columbia etter forhandlinger med FARC-geriljaen.
  • Norsk Folkehjelp trenger all den hjelpen de kan få for å ferdiggjøre jobben.
×

Share this page on